Konsulenter
Om oss

GiS – konsulenter

  • Digital tvilling
  • Ute- og Innendørs kartlegging, BIM
  • Modellering og klassifisering
  • Data prosessering og Data analyse
  • Data forvaltning
  • Landmålere