Marine
Om oss

Navigasjon QC / QA

Vi har en klar oppfatning av at kvaliteten på alle former for offshore relaterte  data er sterkt korrelert med kvalitet i gjeldene navigasjonsdatasett, og at den beste løsningen finnes der den totale kvaliteten er et resultat av at både navigasjons- og f.eks.  seismisk kvalitetskontroll (QC) sammen utgjør en integrert prosess. 

DISKOS  - rapporteringstjenester

Geograf tilbyr rapporterings-tjenester for levering av seismiske data til Diskos i henhold de obligatoriske krav i petroleumslovgivningen. Vi følger Gul-bok Standarden  for alle typer undersøkelser (2D, 3D, 3D-merge, 4D og borested-undersøkelser). Våre rapporteringstjenester inkluderer QA –prosedyrer der vi tar på oss hele arbeidet med å rapportere innholdet, samler inn data, sjekke CRS-korrekthet og at datakonsistens er i henhold til lovpålagte krav. Videre utfører vi fullstendig dokumentasjon og registering før endelig rapportering av data til DISKOS.
Våre kunder:
Edison%20Norge%20logo2_0
Halliburton_logo_svg
Iron_Mountain_(logo)_svg
Kartverket_liggende
WellesleyPetroleum_Logo_Horizontal_CMYK
pgs_logo_highres_rgb2
statoil_0
Total_logo
VNG_Norge_logo_RGB
Wintershall-Logo_svg