Marine
Om oss

Navigasjon QC / QA

Vi har en klar oppfatning av at kvaliteten på alle former for offshore relaterte  data er sterkt korrelert med kvalitet i gjeldene navigasjonsdatasett, og at den beste løsningen finnes der den totale kvaliteten er et resultat av at både navigasjons- og f.eks.  seismisk kvalitetskontroll (QC) sammen utgjør en integrert prosess. 

DISKOS  - rapporteringstjenester

Geograf tilbyr rapporterings-tjenester for levering av seismiske data til Diskos i henhold de obligatoriske krav i petroleumslovgivningen. Vi følger Gul-bok Standarden  for alle typer undersøkelser (2D, 3D, 3D-merge, 4D og borested-undersøkelser). Våre rapporteringstjenester inkluderer QA –prosedyrer der vi tar på oss hele arbeidet med å rapportere innholdet, samler inn data, sjekke CRS-korrekthet og at datakonsistens er i henhold til lovpålagte krav. Videre utfører vi fullstendig dokumentasjon og registering før endelig rapportering av data til DISKOS.
Våre kunder:
edison norge logo2 0
halliburton logo svg
iron mountain (logo) svg
kartverket liggende
wellesleypetroleum logo horizontal cmyk
pgs logo highres rgb2
statoil 0
total logo
vng norge logo rgb
wintershall-logo svg
NORWAY OFFICE
Kanalsletta 4, 4033 Stavanger
Tel : + 47 51 68 69 10
E-mail: office@geograf.no
Powered by Destino as © 2017 Sandnes