Digitize your future

GEOGRAF, THE EFFECTIVE POINTER
Digitize your future

GEOGRAF, THE EFFECTIVE POINTER

Geograf, the
effective pointer

Geograf, the effective pointer

Geografs ansatte er eksperter på  geomatikk, geografiske informasjonssystemer (GIS), globale navigasjon satellittsystemer (GNSS,GPS), fotogrammetri, fjernanalyse  og relaterte former for terrengbrist  kartlegging, landmåling, marin navigasjon, datasammenstilling, relasjonsdatabaser, programmering m.m.

Tjenester

  • Indoor scanning, BIM
  • Skyløsning
  • Survey planlegging / oppfølging
  • GIS - konsulenter
  • Dataprossesering / Data analyse / Data forvalning
  • Programmering
  • Opplæring
DRONE

Droner og utendørs kartlegging - GPR Survey

Geografs innendørs mobile kartlegging og BIM

Geograf har som autorisert samarbeidspartner fått enerett i Norge på anskaffelse og bruk av NavVis Indoor mapping Trolley kartlegging-system. 

Geografs innendørs mobile kartlegging og BIM

Geograf har som autorisert samarbeidspartner fått enerett i Norge på anskaffelse og bruk av NavVis Indoor mapping Trolley kartlegging-system. 

Navigasjon QC / QA

Vi har en klar oppfatning av at kvaliteten på alle former for offshore relaterte  data er sterkt korrelert med kvalitet i gjeldene navigasjonsdatasett, og at den beste løsningen finnes der den totale kvaliteten er et resultat av at både navigasjons- og f.eks.  seismisk kvalitetskontroll (QC) sammen utgjør en integrert prosess. 

DISKOS  - rapporteringstjenester

Geograf tilbyr rapporterings-tjenester for levering av seismiske data til Diskos i henhold de obligatoriske krav i petroleumslovgivningen. Vi følger Gul-bok Standarden  for alle typer undersøkelser (2D, 3D, 3D-merge, 4D og borested-undersøkelser).

Navigasjon QC / QA

Vi har en klar oppfatning av at kvaliteten på alle former for offshore relaterte  data er sterkt korrelert med kvalitet i gjeldene navigasjonsdatasett, og at den beste løsningen finnes der den totale kvaliteten er et resultat av at både navigasjons- og f.eks.  seismisk kvalitetskontroll (QC) sammen utgjør en integrert prosess. 

DISKOS  - rapporteringstjenester

Geograf tilbyr rapporterings-tjenester for levering av seismiske data til Diskos i henhold de obligatoriske krav i petroleumslovgivningen. Vi følger Gul-bok Standarden  for alle typer undersøkelser (2D, 3D, 3D-merge, 4D og borested-undersøkelser).

Digitize your future


GEOGRAF, THE EFFECTIVE POINTER

Kurs og opplæring

Kurs og opplæring

Vi tilbyr en rekke kurs og fungerer som veiledere på teoretisk etterutdaning.
Kurs
Innhold
Pris pr prs.
Varighet
GIS for geofysikere og geologer
GIS, geodesi, koordinatsystemer, referanseflater, romlige data, tidevann
kr. 5000,-
1 dag
Teori om feil i fbm. posisjonering og undersøkelser
Kalmanfilter,tidevann m.m.
kr. 15000,-
3 dager
Teori om feil i fbm. posisjonering og undersøkeler for Navigatører m/flere
GIS, GNSS, referansesystemer. tidevann, Projeksjoner, QC, UKOOA, Analyse av romlige data.
kr 25000,- og kr 40000,-
5 dager og 10 dager

Your Geospatial Services Partner


GEOGRAF, THE EFFECTIVE POINTER

Kontakt

Hva kan vi hjelpe deg med?
Melding
E-post
NORWAY OFFICE
Strandgata 5. 4307 Sandnes
Tel. : +47 51 68 69 10 
E-mail: office@geograf.no
logo geograf-01
Melding
E-post
logo geograf-01
NORWAY OFFICE
Strandgata 5. 4307 Sandnes
Tel. : +47 51 68 69 10 
E-mail: office@geograf.no
NORWAY OFFICE
Strandgata 5, 4307 Sandnes
Tel : + 47 51 68 69 10
E-mail: office@geograf.no
Powered by Destino as © 2017 Sandnes
NORWAY OFFICE
Stabgata 5, 4307 Sandnes
Tel : + 47 51 68 69 10
E-mail: office@geograf.no
Powered by Destino as © 2017 Sandnes