Marin Navigasjon

Navigasjon QC, QA // DISKOS
Digitize your future

GEOGRAF, THE EFFECTIVE POINTER
Land

GPR Survey // BIM - Digitalisering // GEOBANKEN
Digitize your future

GEOGRAF, THE EFFECTIVE POINTER

Geograf, the
effective pointer

Geograf, the effective pointer

Geografs ansatte er eksperter på  geomatikk, geografiske informasjonssystemer (GIS), globale navigasjon satellittsystemer (GNSS,GPS), fotogrammetri, fjernanalyse  og relaterte former for terrengbrist  kartlegging, landmåling, marin navigasjon, datasammenstilling, relasjonsdatabaser, programmering m.m.

Tjenester

  • Indoor scanning, BIM
  • Skyløsning
  • Survey planlegging / oppfølging
  • GIS - konsulenter
  • Dataprossesering / Data analyse / Data forvaltning
  • Programmering
  • Opplæring